Vlastnosti dreva

Drevo sa môže opracovávať akýmkoľvek spôsobom. Môžete ho rezať, naparovať, krájať alebo ohýbať. Drevo je pružné, tvrdé a odolné. Drevo sa dá v odbore výroby používať ako dyhu a alebo rôzne druhy preglejok. Vďaka textúre je každé drevo nezameniteľné a originálne. Drevo je obnoviteľný, recyklovateľn...
Read More